Jauniešus aicina piedalīties dizaina domāšanas darbnīcā

Radošās darbības nedēļas radi!2017 komanda aicina jauniešus, uzņēmējus, pašvaldības un nevalstiskā sektora pārstāvjus, kā arī citus interesentus 13. novembrī no(…)

Lasīt...