Piesakies Ēnu dienai un kļūsti par MJIC “Kvartāls” jaunatnes jomas speciālistu Ēnotāju

ENUDIENA2023enotajiem

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Ja jaunatnes tēma tev ir tuva, un tu esi domājis ar to saistīt savu karjeru, tad piesakies Ēnu dienai!

Šogad tev būs iespēja ēnot arī mūs – Mariju kā MJIC “Kvartāls” vadītāju un Lāsmu kā jaunatnes lietu speciālisti, tāpēc nenokavē pieteikšanos un ej uz : https://enudiena.lv/vakances?profession=&organization=&region=167&search=&p=1&sort=default

Ēnu diena notiks 5. aprīlī, bet pieteikšanās notiks 3. kārtās.

  • Ēnotāju pieteikšanās 1. kārta - 7. – 13. marts
  • Ēnotāju pieteikšanās 2. kārta - 17. – 20. marts
  • Ēnotāju pieteikšanās 3. kārta - 24. – 27. marts
  • Nejaušais Ēnotājs*: 31. marts

Ārpus norādītajiem datumiem pieteikšanās uz vakancēm nebūs pieejama, tajā laikā Ēnu devēji izskata pieteikumus un skolēnu pieteikšanās uz vakancēm nenotiek.

*Nejaušais Ēnotājs – skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju.

 

Uz Lapas Augšu