Noslēgusies starptautiskā jauniešu apmaiņa “Vol.Growth”

Noslēgusies starptautiskā jauniešu apmaiņa “Vol.Growth”

vol_growth_cNo 19. līdz 25. jūnijam Līvānos norisinājās programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstītais starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts “Vol.Growth”, kas kopā pulcēja 26 jauniešus un līderus no Latvijas, Polijas, Ungārijas un Portugāles. Projektu īstenoja Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” (JIC “Kvartāls”).

Projekta mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par brīvprātīgo darbu un pilnveidot brīvprātīgā darba veikšanai nepieciešamās sociālās un organizatoriskās prasmes. Mērķa sasniegšana notika, gan kopīgi, gan individuāli pildot dažādus neformālās izglītības uzdevumus un mācoties citam no cita.

Jauniešu apmaiņas nedēļa bija plānota tā, lai ik dienu dalībnieki apgūtu vienu vai divas brīvprātīgā darba veikšanai nepieciešamās prasmes – mācīties mācīties, komunikāciju, komandas darbu, kritisko domāšanu un organizatoriskās prasmes jeb loģistiku. Šo prasmju apguve sākās, jau esot mājās, jauniešiem pašiem, vēl pirms apmaiņas sākuma, plānojot neformālās izglītības nodarbības, kuras apmaiņas laikā viņi vadīja pārējiem dalībniekiem. Vislielāko interesi un mācīšanās prieku dalībniekos izraisīja komunikācijas un komandas darba apgūšanai izmantotās metodes, piemēram, kāršu spēle Barnga, zīmējumu skaidrošana, ziņu nodošana ar mēmā šova palīdzību, uzdevumu veikšana aizsietām acīm, auduma somu izgatavošana u.c.

Papildus brīvprātīgajam darbam nepieciešamo prasmju apguvei jaunieši iepazina astoņas Youthpass pamatkompetences, starpkultūru komunikāciju, mācīja cits citam frāzes savā valodā, organizēja brīvā laika aktivitātes vietējiem bērniem un jauniešiem, iepazīstināja ar savu kultūru, gatavojot ēdienu, piedalījās Līgo svētku svinēšanā un saullēkta sagaidīšanā Līvānu novada Turku pagastā, speciāli izveidotā mācīšanās dienasgrāmatā dokumentēja ik dienu apgūtās zināšanas un prasmes.

Apmaiņas pēdējā dienā dalībnieki paši sev organizēja noslēguma pasākumu, kura laikā, balstoties uz ikdienas novērojumiem, piešķīra cits citam asprātīgas nominācijas, un saņēma savus iepriekš aizpildītos Youthpass sertifikātus, kas apliecina viņu mācīšanās rezultātus.

Dalībnieku aizpildītās izvērtēšanas anketas liecina, ka vissvarīgākie ieguvumi no projekta jauniešiem bija iespēja uzlabot angļu valodas prasmes, trenēt savu pacietību un toleranci attiecībā uz citām kultūrām, pilnveidot komandas darba un organizatoriskās prasmes.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home7/enterliv/public_html/kvartals/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Lai projekta dalībnieku sadarbība un draudzība nebeigtos līdz ar došanos mājās, vēl esot Līvānos, notika projekta rezultātu izplatīšanas un prezentēšanas aktivitāšu plānošana. Atgriežoties savās mājās un organizācijās, dalībniekiem sešu nedēļu laikā jāatrod laiks, lai vēlreiz satiktos un vietējai sabiedrībai izstāstītu un parādītu, ko viņi darīja un kādas prasmes apguva projekta “Vol.Growth” laikā, kā arī jāmotivē citus izmantot programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” dotās iespējas.

Projekta rezultātu redzamības veicināšanai paredzēts izveidot arī foto izstādi, kas jau vasaras noslēgumā nonāks visās projektā iesaistītajās organizācijās. Attēlus, ko izmantot izstādes veidošanai, dalībnieki izvēlēsies, elektroniski balsojot.

Projekts “Vol.Growth” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Projektu finansiāli atbalstīja Līvānu novada dome un JIC “Kvartāls”.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Sagatavoja:
Evija Pastare,
JIC “Kvartāls” vadītājas p.i., projekta kontaktpersona
 
Logo_rinda_Vol.Growth

Uz Lapas Augšu