Mūsu noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Mūzikas aparatūras patapināšanas noteikumi

Maksas pakalpojumi

MJIC Kvartāls nolikums 

Stratēģija darbam ar jaunatni 2024.-2026.gadam

Centra telpās un tā teritorijā tiek veikta videonovērošana un tās ieraksts, kas sistēmā glabājas vienu mēnesi. Videonovērošanas mērķis ir veikt iekšējās kārtības noteikumu un vispārējo drošības prasību ievērošanas monitoringu un nepieciešamības gadījumā identificēt noteikumu pārkāpumus un to izdarītājus. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu Centra darbiniekiem nav tiesību demonstrēt video ierakstu privātpersonām – zādzības, negadījuma vai kādas citas domstarpību situācijas gadījumā privātpersona ar iesniegumu vēršas Valsts policijā, kas nepieciešamības gadījumā veic esošo video materiālu izpēti.

Apmeklētāju laiks

Pirmdiena             13.00-21.00

Otrdiena                13.00-21.00

Trešdiena              13.00-21.00

Ceturtdiena           13.00-21.00

Piektdiena             13.00-21.00

Sestdiena               Slēgts

Svētdiena              Slēgts

 

Bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, centrā ik dienu atļauts uzturēties līdz plkst. 17.00. 

Bērniem, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu, centrā atļauts uzturēties tikai kopā ar pavadošo personu, kas sasniegusi vismaz 13 gadu vecumu un spēj uzņemties atbildību par bērnu (t.i. visu laiku ir kopā ar bērnu, uzraugot, lai tiktu ievēroti iekšējās kārtības un drošības noteikumi). 

Mūsu kontakti

Adrese: Lāčplēša 28, Līvāni, Latvija, LV-5316

E-pasts: raksti[at]kvartals.lv

Dežurants: 65312205 (uz zvaniem atbild tikai apmeklētāju laikā)

marija

Vadītāja Marija Driksna: 28 931 944, marija.driksna[at]kvartals.lv

lasma

Jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Kursīte-Kozule:  65312206, lasma.kursite[at]kvartals.lv

lovisa

Jaunatnes darbiniece Lovisa Ķerubine: 65312206, lovisa.kerubine[at]kvartals.lv

 

 

Mēs

MŪSU BŪTĪBA

Hey! Mēs esam Multifunkcionālais jauniešu iniciatīvu centrs "Kvartāls" un atrodamies Līvānu novadā.

Mūsu centra galvenie mērķi ir nodrošināt daudzveidīgas iespējas jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei un attīstībai, veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas un viņu līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs; veicināt jauniešu labklājību un piedāvāt aktīvas un radošas brīvā laika iespējas un veicināt un atbalstīt Līvānu novada jauniešu iniciatīvas un viņu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. Jaunatnes jomas mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Mūsu jauniešu centram ir plaša un daudzveidīga infrastruktūra. Ir pieejami dažādi āra sporta laukumi - volejbola laukumi, mākslīgā pārklājuma futbola stadions, skeitparka laukums un strītbola laukums, kurš ziemas periodā pārtop par slidotavu. Ir arī āra trenažieri.
Iekštelpās mums ir divas spoguļzāles grupu nodarbībām, apmācību telpa semināriem, atpūtas telpa ar dažādām pieejamām aktivitātēm, mūzikas telpa ar visu nepieciešamo muzicēšanai un savu grupu veidošanai, trenežieru zāle ar garderobēm. Jaunieši visas iespējas var izmantot pilnīgi bez maksas un tiek šeit ļoti gaidīti! Veidojam pasākumus un meklējam pilnveidošanās iespējas jauniešiem!

MŪSU DRAUGI

Centra būvniecība, iekārtošana, vairāku sporta laukumu, skeitparka un futbola stadiona izbūve kopumā izmaksāja 1 450 582,87 EUR, no kuriem lielāko daļu – 85 % finansēja Eiropas reģionālās attīstības fonds, Valsts budžeta dotācija bija 3% un pašvaldības līdzfinansējums – 12% (projekts „Līvānu novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana”). Savukārt aprīkojums un sporta inventārs iegādāts projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” ietvaros par 142 287,18 EUR, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums bija 39 618,44 EUR, ko savukārt finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra un sporta bāzes pilnīga rekonstrukcija un aprīkošana no pašvaldības budžeta prasīja nedaudz vairāk par 200 000 EUR.

Logo_rinda_JIC

Uz Lapas Augšu