LSVS konference

LSVS konference

LSVS konference

2020.gada 28. decembrī attālināti notika LSVS XXX atskaišu – vēlēšanu konference. Konferencē tika pieņemti grozījumi LSVS statūtos, ievēlēta LSVS vadība un revīzijas komisija, kā arī biedrības juridiskie biedri iepazīstināti ar LSVS 2020. gada darbības rezultātiem, 2020. gada finanšu pārskatu un uzdevumiem 2021. gadam. Tika pieņemts lēmums par 2021. gada biedru maksām, nemainot tās apmēru.

Saskaņā ar veiktajām izmaiņām LSVS statūtos par LSVS prezidentu uz četriem gadiem ir ievēlēts Ivans Klementjevs. Turpmāk LSVS valdē būs 11 valdes locekļi. Par valdes locekļiem uz četriem gadiem tika ievēlēti Agra Brūne, Iraida Zālīte, Biruta Kudrjavceva, Māris Kalve, Anita Gulbe, Jānis Kantoris, Valentīna Svilāne – Dūda, Dace Cīrule, Ineta Krūmiņa, Jānis Karavaičiks. Par LSVS valdes locekļu kandidātiem ievēlēti: Inta Streiča, Dace Brakanska un Inta Bergmane. LSVS revīzijas komisijas pilnvaru termiņš būs četri gadi. Tajā tika ievēlēti Dzintra Strazdiņa, Gunārs Eniņš un Rita Jumiķe.

Šim gadam līdzīgu nav. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, 2020.gadā seniori piedalījās Latvijas senioru – veterānu 57.sporta spēlēs izcīnot 2.vietu novadu vērtējumā un 4. vietu absolūtajā kopvērtējumā.

Novērtējot senioru ieguldījumu aktīva dzīvesveida sekmēšanā un sasniegumus sportā, ik gadu notiek arī Latvijas sporta veterānu konferences, kurās tiek godināti aktīvākie sportisti un  sportisti par sasniegumiem nozīmīgās sacensībās. Šogad konference notika attālināti un Latvijas sporta veterānu-senioru savienības  (LSVS) apbalvojumus saņēma:

Jānis Mankovskis tika apbalvots ar LSVS augstāko apbalvojumu  ”SPORTA SLAVA”  III pakāpes medaļu par profesionālo meistarību daudzu gadu garumā, Latvijas rekordiem un Latvijas vārda popularizēšanu Eiropā un Pasaulē.

Mārīte Vilcāne tika apbalvota ar LSVS augstāko apbalvojumu  ”SPORTA SLAVA”  II pakāpes medaļu par neatlaidību veicot sporta darbu un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.

Jānis Važņevičs saņēma LSVS medaļu “Goda zīme” par brīvprātīgo darbu Latvijas vecmeistaru datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu, par  vieglatlētikas sacensību apkalpošanu, par LVVA konkursa rezultātu apkopošanu un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.

Jānis Māsāns saņēma LSVS medaļu “Goda zīme” par profesionālo meistarību vieglatlētikā, brīvprātīgā tiesneša pienākumu veikšanu.

Vjačeslavs Grigorjevs saņēma LSVS medaļu “Goda zīme” par vieglatlētikas sacensību galvenā tiesneša pienākumu pildīšanu Latvijas mēroga sacensībās.

Jānis Ludāns saņēma LSVS “Goda diplomu” par profesionālo meistarību vieglatlētikā.

Apsveicu visus novada sportistus ar gūtajiem panākumiem un saku PALDIES. Ja gribi iet ātri, ej viens, ja gribi iet tālu, ej kopā. Mēs esam kopā!  Nākamajā gadā novēlu Veiksmi, jo bez tās nekur- kā sportā, tā arī dzīvē. Kā teicis Ļevs Tolstojs, tad Vienīgais nosacījums, no kura ir atkarīga veiksme, ir pacietībaGribu novēlēt Izturību- lai vai kādas grūtības katram mums dzīve piespēlētu, lai katrs varam tās pārvarēt.  Gribu novēlēt-Veselību – jo bez veselības iepriekšējiem diviem vēlējumiem zūd vērtība.

IMG_20201230_100415 (1) IMG-20201229-WA0001 lSVS APBALV.

Sagatavoja:

Mārīte Vilcāne,

Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls” vadītājas vietniece   

 

Uz Lapas Augšu