Līvānietes devās Erasmus+ projektā uz Spāniju

679C95CC-F3FE-4461-B48F-208B1D632451

Neraugoties uz Eiropas Savienības līmenī izteikto apņemšanos veicināt lauku reģionu attīstību, joprojām pastāv būtiskas atšķirības starp dzīvi pilsētās un laukos, un šīs atšķirības ietekmē arī jauniešus.

Lai uzzinātu vairāk par jauniešu depopulāciju lauku reģionos,  veicinātu vietēju un starptautisku sadarbību starp dažādām organizācijām, skolām, pagastiem u.c., dalītos ar  labās prakses piemēriem un papildinātu zināšanas par jauniešu, kuri dzīvo lauku reģionos,  iekļaušanu sociālajos un lēmumu pieņemšanas procesos, Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (MJIC) “Kvartāls” jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Kursīte-Kozule kopā ar Līvānu novada Jauniešu domes jaunieti Evelīnu Žaneti Švirskti devās uz Spāniju, lai no 2023.gada 9. līdz 15.oktobrim piedalītos starptautiskajās Erasmus+ apmācībās “How do youth sustain the rural world?”

Apmācībās piedalījās jaunieši un jaunatnes jomas pārstāvji no Itālijas, Armēnijas, Albānijas, Rumānijas, Gruzijas, Grieķijas, Latvijas, Turcijas un Ziemeļmaķedonijas Republikas, savukārt, apmācību norises vieta visa projekta ietvaros bija kalnos – Ulldemolins pilsētā, kas atrodas Priorat apgabalā, Katalonijas reģionā.