Līvāni “atslēdz” Latgales vārtus, kļūstot par Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2024

WhatsApp Image 2023-08-15 at 14.19.49

Š.g. 12. augustā norisinājās ikgadējais jauniešu festivāls “Kopums”, kas ir veltīts starptautiskajai jaunatnes dienai. Šī festivāla ietvaros notika daudz un dažādas aktivitātes – gan sporta, gan neformālās izglītības, tā ietvaros arī uzstājas jauniešu vidū iemīļotas grupas, taču viszīmīgākais šī pasākuma notikums bija Izglītības un zinātnes ministrijas konkursa “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2024” uzvarētāju paziņošana.  Šis konkurss tiek organizēts ar mērķi popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni, prestižu un veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.

Arī Līvānu novads šogad pirmo reizi piedalījās šajā  konkursā. Un mēs ar lepnumu varam paziņot, ka Līvāni ir izcīnījuši  UZVARU, kļūstot par “Latvijas Jauniešu galvaspilsētu 2024”, sacenšoties ar Siguldas un Cēsu pašvaldībām.

MJIC “Kvartāls” vārdā lielu paldies vēlamies izteikt ikvienam, kas palīdzēja un iesaistījās: Jānim Rūtiņam par video filmēšanu un montāžu, kā arī Aleksandram Mitinam, Ievai Skraučai un pārējiem jauniešiem par aktīvu iesaisti pieteikuma video tapšanā, Līvānu novada Jauniešu domei par ticību, neatlaidību, atbalstu un iesaisti, Līvānu bērnu un jauniešu centram “Namiņš” un projektu koordinatorei Marikai Rudzītei-Griķei par ieguldīto darbu gan konkursa pieteikuma rakstīšanā, gan video scenārija ideju ģenerēšanā, gan arī atbalstā, sirsnībā un draudzībā, Europe Direct Dienvidlatgale centram un Oskaram Zuģickim par līdzdalību un atbalstu pasākuma plāna veidošanā! Liels paldies arī Līvānu novada pašvaldībai un pašvaldības vadībai par nepārspējamo atbalstu un ciešo sadarbību! Paldies visiem, kas balsoja un aicināja balsot arī citus! Un paldies arī visiem pārējiem, kas palīdzēja ar atbalstu, padomu, plānošanu, ideju, un ticību! LĪVĀNI VAR!

Konkursu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, savukārt konkursa vērtēšanas komisijā iekļauti pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Valsts izglītības satura centra, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un biedrībām “Latvijas Jaunatnes padome” un “Latvijas pašvaldību savienība”.

 

Uz Lapas Augšu