Kustību spēle “Līvenhofas skrējiens”

Kustību spēle “Līvenhofas skrējiens”

Aicinām visus interesentus piedalīties kustību spēlē “Līvenhofas skrējiens” 18. novembrī.

Spēles “Līvenhofas skrējiens” uzdevums ir izveidot katram dalībniekam vai komandai individuālu maršrutu pilsētas ielās, ievērojot nosacījumu, ka maršrutā tiek iekļauti ielu posmi no 18 dažādiem ielu nosaukumiem, kuros ietverts vismaz viens burts no spēles nosaukuma “Līvenhofas skrējiens” L;Ī;V;E;N;H;O;F;A;S;S;K;R;Ē;J;I;E;N;S, turklāt maršruta posmos jābūt iekļautiem dažādu ielu nosaukumiem (tie nedrīkst atkārtoties) ar visiem 18 spēles nosaukumā esošajiem burtiem. Sastādot maršrutu, nav jāievēro spēles nosaukuma burtu secība, tā var būt arī jaukta (piemērs L- Lauku iela, O-Stadiona iela utt.).

Līvānos nav ne vienas ielas, kuras nosaukumā ir burts H, tad lai reģistrētu šo burtu, ir jāatrod un jānofotografē izkārtne jaunākajam tūrisma objektam pilsētā, kura nosaukums sākas ar burtu H.

Izveidotais maršruts jāiezīmē kartē un jāaizpilda spēles kartiņa, kurā pretī katram spēles nosaukuma burtam jāieraksta ielas (burtam H – objekta) nosaukums (lejupielāde: Kustību spēle) vai jāapraksta rakstiski – secīgi minot ielu nosaukumus, pa kuriem vijās izveidotais maršruts un jāaizpilda spēles kartiņa.

 

Maršrutu jeb “Līvenhofas skrējiens” drīkst veidot gan individuāli, gan kopā vienā mājsaimniecībā dzīvojošie, gan komandās ar nosacījumu – ja maršruta plānošana notiek attālināti.

Dalībniekiem jāveic savs izveidotais maršruts ejot, skrienot, nūjojot vai braucot ar velosipēdu, jānofotografē pilsētvidē katras ielas nosaukums (ielas nosaukuma norādošā plāksnīte, kas uzstādīta kā norāde uz ielas vai plāksnīte pie mājas, uz kuras redzams ielas nosaukums), jāizmēra kopējais distances garums.

Atbildes – dalībnieka vārdu vai komandas nosaukumu, kartē iezīmētu maršrutu (karti iespējams lejupielādēt šeit) vai tā aprakstu, spēles kartiņu, fotogrāfijas ar ielu nosaukumiem, kopējo maršruta garumu lūdzam sūtīt uz e-pastu marite.vilcane@livani.lv līdz 18. novembra plkst. 24.00.

Visi dalībnieki saņems piemiņas medaļas.

Spēlē aicinām piedalīties arī citu novadu un pilsētu iedzīvotājus, veidojot maršrutus savās pilsētās ar burtiem no mūsu spēles nosaukuma “Līvenhofas skrējiens”.

Atgādinām, ka gan ikdienā, gan veicot aktivitāti stingri jāievēro valstī noteiktie nosacījumi Covid – 19 izplatības ierobežošanai!

livani_20

 

Uz Lapas Augšu