Konkurss “Manas vērtības”/Contest “My values”

 

WhatsApp Image 2023-09-14 at 20.40.35

Ikviens interesents ir aicināts piedalīties jaunietes Evelīnas Žanetes Švirkstes rīkotajā mākslas konkursā “Manas vērtības”. Tajā bērni un jaunieši no 10 līdz 25 gadu vecumam var aizdomāties par savām vērtībām un radīt tās fantastiskā darbā – uzgleznojot vai uzzīmējot tās uz A3 vai A4 formāta lapas.

Iesniedzamajam darbam jāpievieno neliels dalībnieka darba apraksts 2-3 teikumos latviešu un angļu valodās.

Konkurss norisināsies 3 vecuma grupās:
* 10-15 g.v.;
* 16-18 g.v.;
*19-25 g.v.

No katras vecuma kategorijas tiks apbalvotas pirmās 3 vietas!

Darbu iesniegšanas termiņš: no 18. septembra līdz 10. novembrim, sūtot darbus pa pastu vai nogādājot uz adresi Lāčplēša iela 28, Līvānu pilsēta, LV-5316

Darbu izstāde notiks no 24. novembra līdz 31. decembrim, MJIC “Kvartāls”, Lāčplēša ielā 28, Līvānos.

Apbalvošana notiks 24. novembrī MJIC “Kvartāls”, Lāčplēša 28, Līvānos.

Vairāk par konkursa nosacījumiem lasi nolikumā Mākslas konkurss NOLIKUMS

WhatsApp Image 2023-09-14 at 20.43.00

 

Everyone is invited to participate in an art contest “My Values”, organised by Evelīna Žanete Švirkste. This contest is open to children and youngsters aged 10 to 25, who can explore their values and express them through fantastic paintings or drawings on either A3 or A4 sheets.
The submission should be accompanied by a short description of the participant’s work in 2-3 sentences in Latvian and English.

The competition will take place in 3 age groups:
* 10-15 y.o.;
* 16-18 y.o.;
* 19-25 y.o.

The first 3 prizes will be awarded for each age category!

Application for entries: 18 September to 10 November by post or by delivery to Lāčplēša street 28, Livani, LV-5316

The exhibition will take place from 24 November to 31 December at MJIC “Kvartāls”, 28 Lāčplēša Street, Livani.

The award ceremony will take place on 24 November at MJIC “Kvartāls”, 28 Lāčplēša Street, Livani.

Read more about the conditions of the competition -  Art contest Regulation

Uz Lapas Augšu