Jauniešu vajadzībās balstītas darba ar jaunatni stratēģijas un tās ieviešanas sistēmas izstrāde Līvānu novadā

STRATEGIJA

Š.g. oktobrī jaunatnes stratēģija Līvānu novadā ir iestūrējusi finiša taisnē. Visa gada garumā tika strādāts pie vietējās jaunatnes situācijas izpētes, organizētas tikšanās ar jauniešiem, apmācības un pasākumi jauniešiem un skolotājiem, diskusijas, plānošana, tīklošanās, lai maksimāli varētu sakoncentrēt svarīgāko informāciju un attīstības virzienus, ko iekļaut jaunatnes stratēģijā.

Jauniešu vajadzībās balstītas darba ar jaunatni stratēģija ir izstrādāta nākošajiem 3 gadiem (2024.-2026.), ar konkrēti izvirzītīem mērķiem, uzdevumiem un rīcību plānu. Vēl pirms jaunatnes stratēģijas apstiprināšanas, Marika Rudzīte-Griķe (jauniešu atbalsta biedrības “Sava kabata” pārstāve) un Marija Driksna (MJIC «Kvartāls» vadītāja) tikās ar Līvānu novada pedagogiem, vecākiem, skolēniem, pašvaldības un NVO pārstāvjiem, lai prezentētu jaunatnes stratēģijas virzienus un mērķus nākošajiem 3 gadiem. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja dalīties ar viedokli, idejām un savu skatījumu sekmīgai stratēģijas īstenošanai nākotnē.

Jaunatnes jomas plānošanas dokuments “Līvānu novada stratēģija darbam ar jaunatni 2024.- 2026.gadam” tiks nodota izskatīšanai no Līvānu novada pašvaldības deputātu puses š.g. novembrī un virzīta uz apstiprināšanu Līvānu novada domes sēdē. Pēc tās apstiprināšanas 2023.gada novembra domes sēdē stratēģijas dokuments kļūs saistošs visām jaunatnes jomā iesaistītajām pusēm un pašvaldībai kopumā.

Stratēģija tika izstrādāta Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam (“Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”) ietvaros, kā viena no projekta “Jauniešu vajadzībās balstītas darba ar jaunatni stratēģijas un tās ieviešanas sistēmas izstrāde Līvānu novadā” aktivitātēm

 

Uz Lapas Augšu