Iedvesmojoša personības attīstības spēle “Dzīves kārtis”

Iedvesmojoša personības attīstības spēle “Dzīves kārtis”

Dzives kartis -foto

Vai spēles sākumā iedalītās kārtis nosaka spēles iznākumu?

NĒ! Ne “Durakā”, ne dzīves “spēlē”!

Tieši to pierādīs jauna iedvesmojoša personības attīstības spēle jauniešiem “Dzīves kārtis” (“LIFE’s CARDS”), kuras izveide sāksies 2023.gada martā. Decembra vidū IR APSTIPRINĀTS Erasmus+ programmas PROJEKTS, kas palīdzēs jauniešiem no mazpilsētām, no attālākiem reģioniem un lauku teritorijām vairāk noticēt sev, uzdrošināties, celt savu pašapziņu un pašiniciatīvu, lai veiksmīgi sasniegtu savas dzīves mērķus.

Projekta īstenošanā sadarbosies 2 valstu reģioni – Latgale (Latvijā) un Krētas sala (Grieķijā). Abus reģionus vieno ģeogrāfiski izaicinājumi, kas saistīti ar attālumu līdz valsts galvaspilsētai (Krētas gadījumā – pat “ūdens attālums”), kas var radīt šķēršļus plašākai iespēju īstenošanai. Taču projekta ietvaros tiks pētīts un pierādīts, ka ģeogrāfiskais attālums nav “liktenīgs”, ka noteicošais panākumu faktors ir paša jaunieša VĒLME gūt panākumus.

Projekta periodā – kopā 18 mēnešos – tiks realizētas vairākas aktivitātes. Vispirms tiks apkopoti 20 jauniešu reāli dzīves stāsti mazpilsētās un attālās teritorijās (Latgalē un Krētā), apzinot un izceļot tos faktorus, kas jauniešiem palīdzējuši pārvarēt ģeogrāfiskas barjeras un gūt panākumus dzīvē, īpaši uzņēmējdarbības pasaulē. Vēlāk kopā ar jaunatnes darbiniekiem, karjeras konsultantiem, jauniešu atbalstītājiem tiks veidota jaunā spēle “Dzīves kārtis” – kā neformālās izglītības instruments jauniešu iedvesmai un personības attīstībai. Spēles process ļaus saprast, ka sākumā iedalītās kārtis ir tikai konkrētā mirkļa situācija, kas var mainīties ar katru nākošo spēles (= dzīves) soli. Spēle tiks veidota tā, lai spēlētājam – jaunietim – palīdzētu apzināties katras kārts KĀ IESPĒJAS nozīmi, ko var paturēt un izmantot, vai arī atdot kādam citam. Katrs spēles solis nāks ar jaunām izvēlēm, lēmumiem, mācīšanos un komunikāciju.

Projekta vadošais partneris ir Līvānu novada jauniešu biedrība “SAVA KABATA”, kas projektu ieviesīs sadarbībā ar Līvānu bērnu un jauniešu centru, MJIC “Kvartāls”, Izglītojošo spēļu un metožu asociāciju (Rīga, Latvija) un NVO “Women Do Business” (Herakliona, Grieķija). Projekta rezultāti – t.sk. apkopotie jauniešu dzīves stāsti un jaunā spēle ar tās izmantošanas instrukciju – būs publiski pieejama skolām (klašu audzinātājiem), biznesa centriem, karjeras konsultantiem, jaunatnes darbiniekiem, jauniešu atbalsta organizācijām. Visi interesenti tiks aicināti arī uz starptautisko projekta noslēguma Iedvesmas pasākumu, kas 2024.gadā plānots Līvānos.

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja Marika Rudzīte-Griķe

Projekta kopējās izmaksas ir 60000 EUR. Projekts tiks finansēts no “Erasmus+” programmas līdzekļiem, kuru Latvijā pārrauga Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

LOGO rinda_full

Uz Lapas Augšu