Pie mums ciemojās Eiropas Sadarbības korpusa brīvprātīgā jauniete no Vācijas

24. janvāra pēcpusdienā pie mums – MJIC “Kvartāls” par sevi un savu dzimteni Vāciju pastāstīja Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā jauniete Luise.

Lasīt...