Talkā sakopj “Alejas” un Dubnas krastu

Talkā sakopj “Alejas” un Dubnas krastu

Talkas diena pašvaldības īpašumā “Alejas”, kur pamazām veidojas sporta bāze, iesākās jau pusdeviņos. Talkotāji Pēteris Romanovskis, Imants Ručevskis, Mintauts Sauskājs, Jānis Bivšaks (visi no SIA “Līvānu kūdras fabrika”), Anatolijs Pastars, Jūlijs Stikuts, Veronika Kulakova, Maija Kulakova, Vilma Lojāne, Kristīne Kirilova, Juta Kirilova, Anna Ivbule un Mārīte Vilcāne, kam vēlāk piebiedrojās arī Normunda Liepnieka ģimene, bija apņēmības pilni “gāzt kalnus”. Motorizētie vīri – Jūlijs Stikuts, Imants Ručevskis un Jānis Bivšaks – veidoja Dubnas upes un mežniecības ainavu, izgriežot krūmus, kā arī atzarojot kokus no apakšējiem zariem. Pārējie talkotāji zarus nesa un krāva kaudzēs, grāba pērnā gada lapas un vāca atkritumus. Kopumā tika savākti vienpadsmit atkritumu maisi. Visi strādāja, muguras neatliecot, neskatoties uz to, ka no debesīm ik pa brīdim kaut kas nolija. Darbu noslēgumā Dubnas upes krasta ainava tika papildināta ar diviem jauniem ozoliņiem.

Talkotāji darbus pabeidza trijos pēcpusdienā. Sēžot pie pusdienu galda un ēdot Maijas gatavoto zupu, visiem bija prieks un lepnums par sevi un lielo paveiktā darba apjomu. Apjoms tiešām ir liels, un tas nav izmērāms metros, lapu vai zaru kaudzēs. Es ceru, ka iedzīvotāji novērtēs izveidoto ainavu un sakopto teritoriju un centīsies no jauna nepiesārņot dabu ar saviem atkritumiem. Īpaši gribas uzrunāt un aicināt sakopt aiz sevis tos vīrus, kuri izmanto estakādi savu mašīnu apskatei un remontam un aiz kuriem paliek izmantotās mašīnu eļļas, rezerves daļas un citi atkritumi, kuri tiek iemesti turpat grāvī.

Gandarījumu par paveikto vairoja arī no vietējiem iedzīvotājiem saņemtā pateicība par teritorijas sakopšanu.

Vēlreiz gribu teikt lielu “Paldies!” visiem saviem talciniekiem par paveikto darbu, lielo pašatdevi un iniciatīvu. Lepojos ar Jums!

Sagatavoja:
Mārīte Vilcāne,
JIC “Kvartāls” vadītāja vietniece

Uz Lapas Augšu