Starptautiskās apmācībās apgūst “Erasmus+” projektu kvalitātes principus

Starptautiskās apmācībās apgūst “Erasmus+” projektu kvalitātes principus

Erasmus+, projekti, ietekme, redzamība, kvalitāte, iesaiste, jaunieši un nedaudz maģijas… Šie ir tikai daži vārdi, kas visspilgtāk raksturo starptautiskā apmācību kursa un partnerības veidošanas aktivitātes “TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action” (latv. val. “TICTAC – Daudzpusīgs mācību kurss, lai veicinātu Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu aktvitāšu kvalitāti programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā””) būtību.

Laikā no šī gada 3. līdz 9. novembrim Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā šajās apmācībās ar Jaunatnes tarptautisko programmu aģentūras (JSPA) atbalstu piedalījos es – Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” (JIC “Kvartāls”) vadītājas pienākumu izpildītāja Evija Pastare.

Mērķu šai starptautiskajai aktivitātei bija daudz – attīstīt dalībnieku kompetences, lai varētu īstenot kvalitatīvus programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus, kas atbilst organizācijas ilgtermiņa stratēģijai; popularizēt programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” kā izglītojošu rīku; izzināt programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, koncentrējoties uz kvalitatīvu starptautisko sadarbību; veikt pirmos soļus jaunatnes darbinieku jomas projekta īstenošanai starptautiskā komandā; attīstīt dalībnieku neformālās izglītības un starpkultūru mācīšanās procesa plānošanas kompetences; popularizēt jaunatnes līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu kā centrālos elementus, īstenojot Eiropas projektus, – taču dienas, kurās tos sasniegt, – tikai piecas. Sākumā varētu šķist, ka nekas prātīgs un kvalitatīvs no tā nevar sanāk, taču nē – var gan! Pieredzējuši un atraktīvi treneri (Jo Claeys no Portugāles un Denis Morel no Francijas), motivēti dalībnieki un pareizi izvēlētas darba metodes bija galvenie elementi, kas ļāva šos mērķus sasniegt bez grūtībām.

Impact

Kā jau ierasts, pirmā mācību diena galvenokārt aizritēja, mēģinot iemācīties citu dalībnieku vārdus (kas starptautiskā vidē nav nemaz tik vienkārši), iepazīt katra personību un līdzšinējo pieredzi starptautisko projektu jomā. Dienas otrajā daļā treneri padziļināti skaidroja visus programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” elementus, kas jāzina jebkuram, kam ir vēlme rakstīt projektus vai tajos piedalīties. Raisoties diskusijām, secinājām, ka pat pēc četriem programmas pastāvēšanas gadiem joprojām ir nianses, kuras pat pieredzējušiem projektu īstenotājiem līdz šim nebija zināmas.

Erasmus_vizualizacija

Otrās dienas rītu veltījām jaunatnes jomas projektu kvalitātes izprašanai. Mācījāmies, kā atšķiras tādi jēdzieni kā projekta rezultāti, ietekme, dalībnieku vajadzības, projekta redzamība un rezultātu izplatīšana. Šie jēdzieni ir neatņemama katra projekta sastāvdaļa, bet joprojām izpratne par to nozīmi mēdz atšķirties. Turpinājumā pārrunājām Rodžera Harta iesaistīšanas kāpņu teorija, kuru jāņem vērā, iesaistot jauniešus visos projekta posmos. Lai pārbaudītu, vai pirms tam dzirdētais un runātais visiem patiešām ir skaidrs, grupās apkopojām metodes, kā veicināt projekta un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas redzamību un kā izplatīt projekta rezultātus. Pēcpusdienā, piedaloties teatralizētā akciju tirgū, grupās veicām dažādus ar projekta sagatavošanu un ieviešanu saistītus uzdevumus, piemēram, plānojām projekta rezultātu izplatīšanas un redzamības aktivitātes, ko apspriedām ar nacionālās aģentūras (administrē “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmu Bulgārijā) pārstāvjiem, pretī saņemot atgriezenisko saiti. Spēles mērķis bija pielietot praksē zināšanas, ko apguvām iepriekšējā dienā – darbs starptautiskā komandā, kvalitāte, ietekme, jauniešu iesaiste u.c.

Akciju_tirgus

Nākamajā dienā bija laiks likt lietā iepriekš dzirdēto – katrs dalībnieks sagatavoja savas organizācijas reklāmas plakātu, lai iepazīstinātu ar savu darbu un organizāciju pārējos dalībniekus un trenerus. Izpētot visus plakātus, bija jāsadalās grupās, ņemot vērā kopīgas intereses, līdzīgu darba pieredzi vai vajadzības. Turpinājumā katra grupa izstrādāja divu gadu aktivitāšu plānu jaunai jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta idejai, kas balstīta uz grupas dalībnieku un organizāciju profesionālajām vajadzībām un vietējā līmenī sasniedzamo ietekmi. Pēc plāna prezentācijas katra grupa saņēma atgriezenisko saiti gan no treneriem, gan pārējiem dalībniekiem.

Prezentacija

Ceturto diena iesākām azartiski – ar iepriekšējās dienās apgūtā pārbaudi, piedaloties grupu viktorīnā. Jautājumi bija par projektu sagatavošanu, biežāk pieļautajām kļūdām, kvalitātes aspektu un jauniešu iesaisti. Pēc viktorīnas treneri skaidroja, kā mainījušās jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu prasības kopš iepriekšējās programmas, t.i., šobrīd vienā projektā var ietvert dažādu veidu aktivitātes, nevis tikai vienu, piemēram, semināru, partnerību veidošanas aktivitāti un iepriekšējo projektu izvērtēšanas tikšanos. Atlikušajā dienas daļā trešajā dienā izveidotajās grupās vairākas stundas strādājām pie iepriekš radīto projektu ideju attīstīšanas. Lai konkretizētu ideju, bija jāizvēlas tikai vienu no plānotajām projekta aktivitātēm, un par to kopīgi jāuzraksta detalizētu projekta pieteikumu, kuru dienas beigās iesniedzām treneriem.

Piektajā – pēdējā apmācību dienā – no rīta katra darba grupa saņēma divu citu grupu sagatavotos projektu pieteikumus, lai tos izvērtētu saskaņā ar oficiālajiem “Erasmus+” projektu vērtēšanas kritērijiem. Pēc tam katra grupa saņēma izskatīšanai sava projekta pieteikuma izvērtēšanas rezultātus, lai tos ņemtu vērā, ja izlemsim attīstīt savus projektus nākotnē. Aktivitātes noslēgumā viens no treneriem katrai darba grupai sniedza savu atgriezenisko saiti, detalizēti analizējot katru projekta pieteikuma sadaļu un sniedzot praktiskus ieteikumus. Pēcpusdienā notika apmācību izvērtēšana, rakstot savu mācību dienasgrāmatu, pārrunājot personīgās atziņas un mācību rezultātus grupās, pildot apmācību izvērtēšanas anketu. Izvērtēšanas noslēgumā katram dalībniekam bija jāizstrādā individuālu darba plānu tuvākajiem mēnešiem, norādot konkrētus soļus, kas veicami, lai veicinātu personīgo izaugsmi un organizācijas attīstību, ņemot vērā apmācībās apgūto. Izstrādātie plāni tika nosūtīti katras iesaistītās valsts nacionālajai aģentūrai. Vakarā notika īsa apmācību noslēguma ceremonija, kuras laikā cits citam pasniedzām Youthpass sertifikātus.

Kopbilde

Mani galvenie ieguvumi pēc dalības šajā apmācību kursā un partnerību veidošanas aktivitātē noteikti ir padziļināta izpratne par to, kas ir projekta ietekme un kā tā atšķiras no projekta rezultātiem, kā veicināt jaunatnes projektu kvalitāti, apgūtas jaunas neformālās izglītības metodes, ko pielietot ikdienas darbā, kā arī iegūti jauni profesionālie kontakti, un kopā ar Bulgārijas, Igaunijas un Rumānijas dalībniekiem attīstīta projekta ideja, kuru kopīgi esam nolēmuši pilnveidot un iesniegt kādā no nākamā gada projektu konkursiem, lai veicinātu gan jaunatnes darbinieku darba kvalitāti, gan iedvesmotu jaunatnes līderus izmantot viņiem pieejamās iespējas.

Mana dalība šajā apmācībā bija iespējama, pateicoties programmai “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kas finansē apmācības, un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai (JSPA), kas administrē šo programmu Latvijā. Lai uzzinātu par šādām un līdzīgām apmācībām, jāseko līdzi informācijai JSPA mājas lapā www.jaunatne.gov.lv, pēc iepazīšanās ar interesējošās aktivitātes informāciju jāaizpilda pieteikuma anketu vietnē www.salto-youth.net un jāgaida atbildi, vai pieteikums ir apstiprināts.

Sagatavoja:
Evija Pastare
JIC “Kvartāls” vadītājas p.i.

Uz Lapas Augšu