Sportisti un sporta komisija talko “Alejās”

Sportisti un sporta komisija talko “Alejās”

Atpūtas bāzē “Alejas” talkojām desmit talkotāji: sporta komisijas locekļi Jānis Magdaļenoks, Kristīne Kirilova, Pēteris Romanovskis, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis un sportisti Vilma Lojāne, Mārīte Vilcāne, Maija Kulakova, Vladimirs Poļakovs, Jānis Važņevičs. Ar Pētera mašīnu atvedām, uzstādījām un pielabojām atpūtas stūrīti. Savācām piecus zilos maisus ar PET pudelēm un 18 nešķiroto atkritumu maisus. Atmežojām Dubnas upes krastu 100 m garumā. Teritorijā kokiem nogriezām sakaltušos un bīstamos zarus.

Tā bieži negadās, bet šoreiz izdevās identificēt vainīgos atpūtas stūrīša bojātājus, kas savu vainu atzina, un atpūtas stūrīti pārkrāsos par saviem līdzekļiem.

 IMG_20190424_195939 IMG-20190425-WA0002 IMG-20190425-WA0003 IMG-20190425-WA0004

Sagatavoja:
atbildīgā par talku Mārīte Vilcāne

 

Uz Lapas Augšu