Projekts “Vol.Growth” Līvānos (video: Vidusdaugavas TV)

No 19. līdz 25. jūnijam Līvānos norisinājās programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstītais starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts “Vol.Growth”, kas vienkopus pulcēja 26 jauniešus un līderus no Latvijas, Polijas, Ungārijas un Portugāles.

Projekta galvenais mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par brīvprātīgo darbu un pilnveidot brīvprātīgā darba veikšanai nepieciešamās sociālās un organizatoriskās prasmes. Lai mērķi sasniegtu, projekta laikā jaunieši ar neformālās izglītības metožu palīdzību apgūs tādas kompetences kā mācīties mācīties, komunikācija, organizatoriskās prasmes, komandas darbs un kritiskā domāšana.

Lai apgūto uzreiz pielietotu praksē, dalībnieki Līvānos veica brīvprātīgo darbu, kā arī visas nedēļas garumā jaunieši plānoja projekta noslēguma pasākumu, kura ietvaros saņēma Youthpass sertifikātus, kas apliecina viņu mācīšanās rezultātus.

Projekta aktivitātes norisinājās viesnīcā “Gamma”, JIC “Kvartāls”, kā arī Turku pagastā, kur jaunieši iepazina īstenas Latvijas tradīcijas, svinot Līgo svētkus.

Projekts “Vol.Growth” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Uz Lapas Augšu