Projekta “Vol.Growth” video dienasgrāmata

No 19. līdz 25. jūnijam Līvānos norisinājās programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstītais starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts “Vol.Growth”, kas kopā pulcēja 26 jauniešus un līderus no Latvijas, Polijas, Ungārijas un Portugāles. Projektu īstenoja Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” (JIC “Kvartāls”).

Projekta mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par brīvprātīgo darbu un pilnveidot brīvprātīgā darba veikšanai nepieciešamās sociālās un organizatoriskās prasmes.

Projekts “Vol.Growth” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Projektu finansiāli atbalstīja Līvānu novada dome un JIC “Kvartāls”.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Logo_rinda_Vol.Growth

Uz Lapas Augšu