Novada skolu pašpārvaldes tiekas forumā

Novada skolu pašpārvaldes tiekas forumā

Piektdien, 27. februārī JIC “Kvartāls” pie sevis uzņēma Līvānu novada jaunatnes foruma “Jauniešos ir spēks!” dalībniekus – novada skolu pašpārvaldes, to vadītājus un viesus no Rīgas.

Foruma atklāšanā dalībniekus uzrunāja foruma organizatori – Līvānu Bērnu un jauniešu centra (LBJC) direktore Zane Praņevska, metodiķe Biruta Mazure un JIC “Kvartāls” vadītāja Inga Zvaigzne-Sniķere, kā arī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece. Patīkamas noskaņas radīšanai ar muzikālu priekšnesumu uzstājās Jaunsilavas pamatskolas ansamblis ar tā vadītāju Lieni Zepu.

Pēc atklāšanas sekoja informatīvā daļa, kuras laikā Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta vecākā referente audzināšanas darbā Evija Pelša pastāstīja par skolēnu pašpārvalžu lomu skolā un novadā. Lai novada skolu pašpārvaldes gūtu izpratni par citu Latvijas skolēnu pieredzi, jauniešus uzrunāja Rīgas Skolēnu domes (RSD) konsultante Baiba Vārna un aktīvās jaunietes. Viņas dalījās pieredzē, kā pašas sākušas darboties RSD un ko katra ieguvusi no dalības tajā. Meitenes iedrošināja jauniešus uzņemties iniciatīvu un aktīvi darboties, jo ārpusskolas aktivitātes dod iespēju uzņemies atbildību, iegūt jaunus draugus un attīstīt sevi kā personību. Turpinājumā Inga Zvaigzne-Sniķere sniedza īsu ieskatu Latvijas jaunatnes politikas aktualitātēs un jauniešu līdzdalības jautājumos. Par jauniešiem pieejamajām JIC “Kvartāls” iespējām un resursiem stāstīja centra brīvprātīgā Evija Pastare. Noslēgumā Zane Praņevska iepazīstināja ar viņas un jauniešu 2014. gadā kopīgi īstenoto projektu “Ielīgošana Nākotnes ozolu ciemā”.

Turpinājumā katrai pašpārvaldei bija iespēja citiem parādīt, kāpēc, viņuprāt, viņu skola, pagasts vai pilsēta varētu būt vai ir ideālais jauniešu centrs. Skolēni bija rūpīgi gatavojušies – veidojuši gan vizuālos materiālus informatīvu plakātu veidā, gan filmējuši video, gan iestudējuši teatrālu priekšnesumu, gan arī sacerējuši dziesmu.

Dienas otrajā daļā pēc pusdienām dalībnieki, sadalījušies četrās grupās, ķērās pie grupu darbu veikšanas, lai meklētu risinājumus dažādām problēmām, kas skar pašus jauniešus. Vienā no grupām turpinājās sarunas par Līvānu novada Jauniešu domes izveides nepieciešamību. Šī jauniešiem bija iespēja reālāk apzināties, kādi resursi ir nepieciešami un kādas darbības jāveic, lai Jauniešu dome varētu sākt darboties. Citā grupā notika diskusijas par brīvprātīgo darbu – kādi ir pašu brīvprātīgo ieguvumi no tā veikšanas, ko iespējams izdarīt, esot brīvprātīgajam, kāds atbalsts nepieciešams, lai ar brīvprātīgo darbu paveiktu vairāk, utt. Trešajā grupā jaunieši varēja ļaut vaļu izdomai, ierosinot, kādi brīvā laika, izklaides un personīgās pilnveides pasākumi būtu nepieciešami, lai paplašinātu novada pasākumu piedāvājumu jauniešu auditorijai. Ceturtajā grupā jaunieši tika mudināti padomāt, kuri no JIC “Kvartāls” resursiem – kā materiālajiem, tā cilvēkresursiem – viņiem būtu noderīgi un nepieciešami, lai veiksmīgāk darbotos savās skolās un pagastos.

Foruma noslēgumā katra grupa prezentēja pārējiem dalībniekiem apkopotos priekšlikumus, kuri turpmāk noteikti tiks ņemti vērā un pēc nepieciešamības ieviesti dzīvē, sadarbojoties gan LBJC, gan JIC “Kvartāls” darbiniekiem, gan pašiem jauniešiem.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home7/enterliv/public_html/kvartals/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Visas pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas apskatei un

lejupielādei pieejamas ŠEIT (līdz 30.04.2015).

Uz Lapas Augšu