Notiks pasākums “Būt latgaliešiem”

BŪT LATGALIEŠIEM

26. aprīlī plkst. 14:00 Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā (MJIC) “Kvartāls” notiks Pirmā Latgales latviešu kongresa dienai veltīts pasākums “Būt latgaliešiem”.

Pasākuma ietvaros apmeklētājus priecēs mūziķis Jānis Auzāns, pastāstot, kā ieguvis plašu atpazīstamību Latvijas mērogā, sniedzot savu perspektīvu gan izaugsmes un karjeras jomā, gan daloties pieredzes stāstā par citiem dzīves aspektiem. Jānis Auzāns pats ir dzimis Līvānos, tāpēc viņa stāstījums par nākšanu no mazpilsētas būs īpaši vērtīgs Latgales jauniešiem.

Pasākuma laikā būs iespējai piedalīties arī Latgali izzinošā aktivitātē pa visām MJIC “Kvartāls” telpām, kur uzdevums būs atrast pareizās atbildes uz dažādiem jautājumiem, izmantojot savus viedtālruņus. Būs arī citas aktivitātes, kas rosinās apmeklētāju interesi par Latgali.

Pasākums tiek organizēts ar mērķi popularizēt Latgali – ar dažādām neformālām aktivitātēm veicinot jauniešu iesaisti un izpratni gan par pašu novadu, gan arī vēsturisko notikumu kam par godu šis pasākums tiek organizēts.  Šogad apritēs 107 gadi kopš 1917. gada Pirmā Latgales kongresa, kurā tika pieņemts lēmums par Latgales atdalīšanos no Vitebskas guberņas un apvienošanos ar Vidzemi un Kurzemi.

Uz pasākumu tiek aicināti ne tikai Līvānu novada jaunieši, bet ikviens, kam sirdī tuva Latgale! Laipni gaidīti tiks arī citu Latgales novadu jaunieši!

 

Uz Lapas Augšu