Noticis Līvānu novada jauniešu forums

Noticis Līvānu novada jauniešu forums

17. janvārī Līvānos notika Līvānu novada Jauniešu forums, kurā vienkopus tikās novada skolu jaunieši, lēmumu pieņēmēji, uzņēmēji un Balvu un Ilūkstes jauniešu centru pārstāvji. Foruma mērķis bija izvērtēt esošo situāciju, definēt vajadzības un nākotnes iespējas jauniešu iesaistei vietējās norisēs – lēmumu pieņemšanā, nodarbinātībā un sabiedriskajās aktivitātēs Līvānu novadā.

Atklājot forumu, klātesošos sveica Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, kurš aicināja jauniešus izmantot forumu kā iespēju aci pret aci atklāti runāt ar lēmumu pieņēmējiem un nebaidīties izteikt kritiku un saņemt to pretī, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu dzīvi Līvānos.

Foruma pirmajā daļā Ilūkstes un Balvu jaunieši centri dalījās par savu pieredzi. Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Pokšāne pastāstīja, kādus pasākumus centrs, aktīvi iesaistot jauniešus, īstenojis un plāno šogad. Pēc tam Balvu bērnu un jauniešu centra/jaunatnes iniciatīvu centra “Dinamīts” jaunatnes lietu speciāliste Gunita Prokofjeva un aktīvās jaunietes prezentēja savus īstenotos pasākumus un pieredzi Erasmus+ projektā “HELP!”, kura ietvaros regulāri sadarbojas četru novadu jaunieši un lēmumu pieņēmēji. Pēc iedvesmošanās no citiem novadiem, pienāca laiks izvērtēt situāciju Līvānu novadā. Lai to izdarītu, dalībniekiem, klausoties dažādus apgalvojumus par pašvaldības, jauniešu un uzņēmēju sadarbību, jauniešu iniciatīvām un brīvprātīgo darbu, bija jāizvēlas savu pozīciju – piekrītu, nepiekrītu vai neesmu drošs. Šādi uzreiz varēja noskaidrot iemeslus, kāpēc kāds izvēlējies konkrēto pozīciju, un saņemt atgriezenisko saiti.

Dienas otrajā daļā dalībnieki trīs darba grupās strādāja pie situācijas izvērtēšanas un priekšlikumu izstrādes par trīs tematiem. Edgara Muktupāvela vadībā tika izvērtēta situācija jauniešiem paredzēto un pašu jauniešu iniciētu pasākumu jomā, Dainas Kriviņas moderētā grupa apsprieda jauniešu, pašvaldības un uzņēmēju iespējas sadarboties dažādu aktivitāšu īstenošanā, bet trešajā grupā Evija Pastare aicināja jauniešus diskutēt par nepieciešamajām izmaiņām novada brīvprātīgā darba sistēmā, lai tā būtu saprotama un pieejama visiem interesentiem.

Pēc nepilnām divām stundām darba visas grupas prezentēja sava darba rezultātus pārējiem. Grupa, kas analizēja pasākumus, secināja, ka daudzus jauniešus reklāma par pasākumiem nemaz nesasniedz, kaut tā izvietota gan drukātā, gan elektroniskā formātā, tāpēc visefektīvākā reklāma ir pašu jauniešu stāstītais jeb reklāma “no mutes mutē”, kā arī secināts, ka jauniešiem vienkāršāk ir būt dalībniekiem, nevis organizatoriem, jo nav jāuzņemas atbildību. Kā otrā rezultātus prezentēja pašvaldības, uzņēmēju un jauniešu sadarbības grupa. Šai grupai jau bija gatavs aktivitāšu plāns ar vēlamajiem norises laikiem, piemēram, pavasara brīvlaikā rīkot biznesa simulatoru, vasaras sākumā orientēties vietējos uzņēmumos, novembrī iejusties deputātu ādā un piedalīties domes sēdē, u.c. Trešā grupa secināja, ka par brīvprātīgo darbu nav pietiekamas informācijas un tas nav pieejams pagastos, tāpēc nepieciešams uzlabot informācijas apriti, mudinot jauniešus pašiem būt informācijas avotiem. Gan jaunieši, gan lēmumu pieņēmēji ir vienisprātis, ka brīvprātīgais darbs ir vajadzīgs un noderīgs, lai attīstītu dažādas dzīves un darba prasmes.

Noslēgumā visu darba grupu moderatori dalījās savos iespaidos par dienas laikā novēroto. Piemēram, Daina Kriviņa uzskata, ka šāda veida forumus ir jāorganizē katrā novadā, katrā pilsētā, jo tie dod iespēju pašvaldības lēmumu pieņēmējiem, uzņēmējiem un jauniešiem sanākt kopā, kas diemžēl nenotiek bieži. Par darbu savā grupā D. Kriviņa sacīja: “Bieži vien ārpus šādiem pasākumiem idejas tiek radītas mākslīgi, nemaz nejautājot, vai, piemēram, uzņēmējam šāda aktivitāte no jauniešu vai pašvaldības puses ir pieņemama. Darba grupā uzņēmēji uzreiz komentēja visas idejas, piedāvāja savu skatījumu, kā vēl labāk varētu uzlabot uzņēmējdarbības attīstību novadā, kā arī, pateicoties radošai grupas atmosfērai, piedāvāja arī savu ideju, kuru pat uzņēmās koordinēt. Jauniešiem biežāk vajag uzdrošināties jautāt, vai viņu ideja ir lietderīga konkrētiem uzņēmējiem un pašvaldībai. Vislabākās praktiskās idejas var radīt tikai šādi sanākot kopā, jo visas idejas, kuras tika piedāvātas darba grupā, ir simtprocentīgi īstenojamas, mazbudžeta un tik tiešām vērtīgas un interesantas visām ieinteresētajām pusēm.”

Līvānu novada Jauniešu forumu projekta “Jaunieši un viņu loma politikā” ietvaros rīkoja biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” un Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls”. Projekta vispārējais mērķis bija esošās situācijas izvērtēšana, vajadzību definēšana un nākotnes iespējas Līvānu un Preiļu novada jauniešiem tagad un nākotnē. Projekts “Jaunieši un viņu loma politikā” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

LOGO RINDA

Uz Lapas Augšu