Noslēdzies jauniešu projekts “90 stāsti Līvāniem”

Noslēdzies jauniešu projekts “90 stāsti Līvāniem”

Līdz ar pēdējo vasaras dienu, 31. augustā noslēdzās jauniešu projekts “90 stāsti Līvāniem”, ko Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” (JIC “Kvartāls”) nepilnu piecu mēnešu garumā īstenoja Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta, kura mērķauditorija bija Līvānu novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, vispārējais mērķis bija motivēt jauniešus līdzdarboties neformālās izglītības pasākumu organizēšanā un īstenošanā, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi un piederības apziņas veidošanos. Lai šo mērķi sasniegtu, Līvānu novada jaunieši bija aicināti piedalīties vairākās radošās, izglītojošās un praktiskās aktivitātēs, kuru rezultātā tapa Līvānu 90. jubilejai veltīta interaktīva brīvdabas izstāde “90 stāsti Līvāniem”. Kopumā astoņās projekta aktivitātēs iesaistījās 231 jaunietis, 18 bērni un četri pieaugušie.

Projekta sākumposmā, lai par to uzzinātu pēc iespējas plašāka mērķauditorija, projekta vadītāja un brīvprātīgie jaunieši devās vizītēs uz septiņām Līvānu novada skolām, kur prezentēja plānotās aktivitātes un atbildēja uz jauniešu jautājumiem.

Pirmā lielā aktivitāte norisinājās no 1. līdz 4. jūnijam, kad jaunieši apguva stāstu stāstīšanas, fotografēšanas, video filmēšanas un montēšanas zināšanas un prasmes, kas bija ļoti nepieciešamas izstādes sagatavošanas procesā. Stāstu stāstīšana apmācības vadīja pieredzējusī neformālās izglītības trenere Ieva Garjāne, kura jauniešiem atraktīvā veidā stāstīja un deva iespēju pašiem praktiski pārliecināties, ka stāsti var būt dažādi un tos var izpaust neskaitāmos veidos. Pateicoties I. Garjānes izmantotajām metodēm un sniegtajām zināšanām, jaunieši atzina, ka kļuvuši drošāki, runājot auditorijas priekšā, un apgūtais noderēs turpmākajā dzīvē.

Fotografēšanas un video veidošanas pamatos jauniešus ievadīja Elmārs Lauskis, kurš, pats būdams vēl jaunietis, jau vairākus gadus profesionāli nodarbojas ar foto un video veidošanu. Apmācībās viss tika apgūts no pašiem pamatiem, iepazīstot kameru veidus un uzbūvi, galvenos uzstādījumus kvalitatīva attēla veidošanā, kompozīcijas veidošanas principus, u.tml. Lai nostiprinātu apgūto, ik dienu bija jāpaveic arī kāds darbs, piemēram, jānofilmē anekdote, izmantojot vairākas kameras, mikrofonus. Jauniešu viedoklis par apmācībām bija un joprojām ir pozitīvs, jo apgūtās prasmes noderēja gan projekta ietvaros, gan vēl noderēs kā personīgo, tā profesionālo mērķu sasniegšanai.

Drīz pēc apmācībām projekta realizācijā iesaistītajiem brīvprātīgajiem jauniešiem bija jādodas divu dienu komandas saliedēšanās velobraucienā uz Krustpils pusi, tomēr dzīve ieviesa savas korekcijas, tādēļ braucienā galvenokārt devās ar projektu līdz tam brīdim vēl nesaistīti jaunieši, kas nepavisam nebija slikti. Brauciena laikā nācās ne tikai izkustēties fiziski, bet arī atpūsties no sociālajiem tīkliem un citām elektronikas piedāvātajām priekšrocībām, tā vietā baudot dabu un vienaudžu kompāniju.

Pirms Jāņiem projekta ietvaros bija plānots doties piecu dienu ekspedīcijā pa Līvānu novadu, lai ievāktu stāstus no dažādām novada vietām. Tomēr jauniešu aizņemtības un nepastāvīgo laikapstākļu dēļ šī aktivitāte, lai netiktu atcelta pavisam, tika pielāgota pieejamajiem resursiem. Līdz ar to ekspedīcijai atvēlētajās piecās dienās četri jaunieši stāstus vāca un apstrādāja īpaši intensīvi, reizēm vienā dienā filmējot pat četras intervijas.

Jūlijā, straujiem soļiem tuvojoties brīvdabas izstādes atklāšanas datumam, gan JIC “Kvartāls” telpās, gan visu Līvānu novada pagastu centros notika 11 praktiskas darbnīcas. To laikā tapa 20 krāsaini papīra lampu abažūri, 15 koka kastes-soli, koka lielformāta erudīcijas spēle un koka fotogrāfiju rāmis.

Paralēli iepriekš nosauktajām aktivitātēm, pastāvīgi notika projekta īstenotāju tikšanās un intensīvs darbs pie stāstu vākšanas, lai līdz izstādes atklāšanai 16. jūlijā sagatavotu vismaz 90 stāstus par Līvānu novada cilvēkiem, vietām un notikumiem. Izmantojot pazīšanos, pieci projektā iesaistītie jaunieši un projekta vadītāja apzināja iespējamos stāstu autorus, sarunāja un ieguva intervijas gan audio, gan video formātos, krāja fotogrāfijas un meklēja informāciju internetā. Šajā posmā lieti noderēja apmācībās apgūtās prasmes un zināšanas, kā arī spēja sastrādāties un pielāgoties. Stāstu vākšanas procesā iesaistītie jaunieši atzina, ka, sarunājoties ar dažādiem cilvēkiem, viņiem izdevies uzlabot komunikācijas prasmes, attīstīt pārliecību par sevi, kā arī apgūt ko jaunu, apstrādājot iegūto stāstu materiālus. Pateicoties ilgstošam, bet patīkamam darbam, izdevās apkopot 201 stāstu – 17 tekstus, trīs kolāžas, 30 fotogrāfijas, 20 video, 12 kombinētus un 120 spēles jautājumus-stāstus.

Projekta kulminācija un saldo darba augļu baudīšana jeb brīvdabas izstādes “90 stāsti Līvāniem” atklāšana notika 16. jūlijā – Līvānu 90. jubilejas galvenajā svētku dienā. Izstāde laikā no 17:00 līdz salūtam bija apskatāma koku pudurī līdzās Latgales mākslas un amatniecības centram. Drukātie stāsti, koka fotogrāfiju rāmis un fotogrāfijas, kas bija izkārtas starp kokiem, tumšajā laikā atstaroja krāsaino lampu abažūru gaismu, savukārt uz ekrāna demonstrētos stāstus ar līvāniešiem galvenajā lomā varēja vērot, ērti sēžot uz jauniešu darinātajām koka kastēm-soliem. Nostāk no burzmas ikviens varēja pārbaudīt erudīciju, spēlējot lielformāta koka spēli, kuras jautājumi, uzdoti īsu stāstu veidā, ļāva iepazīt Līvānu novada personības, vietas un notikumus. Vairāku viesu un stāstu varoņu atzinība un interese par savāktajiem stāstiem pārliecināja projekta komandu, ka padarīto darbu jāizrāda lielākai publikai, tādēļ jau drīzumā visus apkopotos stāstus būs iespējams izlasīt, apskatīt un noskatīties arī internetā – JIC “Kvartāls” mājas lapā www.kvartals.lv.

Kā pēdējā no lielajām projekta aktivitātēm 26.-27. augustā notika pieredzes apmaiņas brauciens uz pieciem Latgales jauniešu centriem. Atbildība par to, lai braucienam būtu precīzs maršruts, pēc pašu iniciatīvas, bija uzticēta brīvprātīgajiem jauniešiem – viņiem bija jāsazinās ar izvēlētajiem jauniešu centriem un jāvienojas par apciemojuma laiku un vietu. Šo uzdevumu jaunieši paveica godam – viss bija laicīgi sarunāts pat vairākas reizes. Šī brauciena ietvaros 11 Līvānu novada jaunieši, skolotāja un projekta vadītāja aktīvi piedalījās Maltas Bērnu un jauniešu centra piedāvātajās aktivitātēs, palīdzēja Ozolaines pagasta jauniešiem “Ozolimpisko spēļu” sagatavošanā, iepazina Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” dažādās iespējas, iedvesmojās no Ludzas Bērnu un jauniešu centra aktīvajiem “Ludza TV” jauniešiem un apciemoja Riebiņu novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru “Pakāpieni” un citas Riebiņu vietas. Lai nepaliktu neēduši, jauniešiem pašiem bija jāparūpējas par ugunskura iekuršanu, iesmu atrašanu un vakariņu pagatavošanu, kas reizē bija arī labs sadarbības treniņš.

Noslēdzošajā dienā projekta īstenošanā iesaistītie jaunieši kopā ar projekta vadītāju izvērtēja paveikto šajā vasarā un atzina, ka, ja nebūtu bijis šī projekta, viņi nezina, kā būtu aizpildījuši brīvo laiku, un izteica vēlmi arī nākamgad iesaistīties līdzīgās aktivitātēs. Kā lielākos ieguvumus no dalības projektā aktīvie jaunieši nosauca jaunas fotografēšanas un video veidošanas prasmes, ko apguva ne vien apmācībās, bet arī strādājot patstāvīgi, uzlabotas komunikācijas prasmes, jaunas pazīšanās ar cilvēkiem, ar kuriem ārpus projekta, iespējams, nekomunicētu, un lietderīgi un interesanti pavadītu brīvo laiku. Gan jaunieši, gan projekta vadītāja cer, ka šo aktīvo jauniešu rādītais piemērs liks arī vēl ne tik aktīvajiem jauniešiem turpmāk iesaistīties piedāvātajos pasākumos un projektos, lai no tā labumu gūtu gan paši jaunieši, gan Līvānu novads.

Foto atskats uz projektā īstenotajām aktivitātēm:

Uz Lapas Augšu