Mūsu video

MJIC “Kvartāls” veic savu organizēto pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, lai atspoguļotu pasākumu norisi fotogrāfiju un video formātā. Fotogrāfijas un/vai dalībnieka videoattēls, audioieraksts var tikt publicēts MJIC “Kvartāls” mājas lapā, drukātajos izdevumos, pašvaldības un citos elektroniskajos medijos. Ja fotogrāfijas un/vai dalībnieka videoattēls tiks publiskots tīmekļa vietnēs, tie netiks sasaistīti ar personas vārdu, uzvārdu. Pasākuma dalībniekam vai nepilngadīgā dalībnieka vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt fotogrāfiju un videoattēlu dzēšanu no centra mājas lapas, citiem elektroniskajiem medijiem vai drukātā izdevuma (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts).

Uz Lapas Augšu