Mēs kartē

 

Mūsu kontakti

Adrese: Lāčplēša 28, Līvāni, Latvija, LV-5316
Dežurants: 65312205 (uz zvaniem atbild tikai apmeklētāju laikā (skat. labajā malā)
Vadītājas p.i. Evija Pastare: 65312206, evija.pastare[at]kvartals.lv
Vadītāja vietniece Mārīte Vilcāne: 65312207, marite.vilcane[at]livani.lv

E-pasts: raksti[at]kvartals.lv

 

Apmeklētāju laiks

Pirmdiena             13.00-21.00

Otrdiena                10.00-21.00

Trešdiena              10.00-21.00

Ceturtdiena           10.00-21.00

Piektdiena             10.00-21.00

Sestdiena              09.00-17.00

Svētdiena              Slēgts

Bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, centrā ik dienu atļauts uzturēties līdz plkst. 17.00. 

Bērniem, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu, centrā atļauts uzturēties tikai kopā ar pavadošo personu, kas sasniegusi vismaz 13 gadu vecumu un spēj uzņemties atbildību par bērnu.

MŪSU BŪTĪBA

Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Kvartāls" ir Līvānu novada domes dibināta iestāde. Centra galvenie mērķi ir:

  • nodrošināt daudzveidīgas iespējas jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei un attīstībai, veicināt pašvaldības jauniešu un viņu līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs;
  • nodrošināt iespēju ikvienam iedzīvotājam iesaistīties regulārās fiziskās aktivitātēs un veselību veicinošos sporta pasākumos. 

Jaunatnes jomas mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Sporta jomas mērķauditorija ir visu vecumu iedzīvotāji.

MŪSU DRAUGI

Centra būvniecība, iekārtošana, vairāku sporta laukumu, skeitparka un futbola stadiona izbūve kopumā izmaksāja 1 450 582,87 EUR, no kuriem lielāko daļu – 85 % finansēja Eiropas reģionālās attīstības fonds, Valsts budžeta dotācija bija 3% un pašvaldības līdzfinansējums – 12% (projekts „Līvānu novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana”). Savukārt aprīkojums un sporta inventārs iegādāts projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” ietvaros par 142 287,18 EUR, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums bija 39 618,44 EUR, ko savukārt finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra un sporta bāzes pilnīga rekonstrukcija un aprīkošana no pašvaldības budžeta prasīja nedaudz vairāk par 200 000 EUR.

Logo_rinda_JIC

Uz Lapas Augšu