Mūsu noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Mūzikas aparatūras patapināšanas noteikumi

Maksas pakalpojumi

Centra telpās un tā teritorijā tiek veikta videonovērošana un tās ieraksts, kas sistēmā glabājas vienu mēnesi. Videonovērošanas mērķis ir veikt iekšējās kārtības noteikumu un vispārējo drošības prasību ievērošanas monitoringu un nepieciešamības gadījumā identificēt noteikumu pārkāpumus un to izdarītājus. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu Centra darbiniekiem nav tiesību demonstrēt video ierakstu privātpersonām – zādzības, negadījuma vai kādas citas domstarpību situācijas gadījumā privātpersona ar iesniegumu vēršas Valsts policijā, kas nepieciešamības gadījumā veic esošo video materiālu izpēti.

Mūsu kontakti

Adrese: Lāčplēša 28, Līvāni, Latvija, LV-5316

Dežurants: 65312205 (uz zvaniem atbild tikai apmeklētāju laikā (skat. labajā malā)

Vadītāja Marija Kostočko: 65312206, marija.kostocko[at]kvartals.lv

Jaunatnes lietu speciāliste Lāsma Kursīte-Kozule:  65312206

E-pasts: raksti[at]kvartals.lv

 

Apmeklētāju laiks

Pirmdiena             13.00-21.00

Otrdiena                13.00-21.00

Trešdiena              13.00-21.00

Ceturtdiena           13.00-21.00

Piektdiena             13.00-21.00

Sestdiena               Slēgts

Svētdiena              Slēgts

 

Bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, centrā ik dienu atļauts uzturēties līdz plkst. 17.00. 

Bērniem, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu, centrā atļauts uzturēties tikai kopā ar pavadošo personu, kas sasniegusi vismaz 13 gadu vecumu un spēj uzņemties atbildību par bērnu (t.i. visu laiku ir kopā ar bērnu, uzraugot, lai tiktu ievēroti iekšējās kārtības un drošības noteikumi). 

MŪSU BŪTĪBA

Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Kvartāls" ir Līvānu novada domes dibināta iestāde. Centra galvenie mērķi ir:

  • nodrošināt daudzveidīgas iespējas jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei un attīstībai, veicināt pašvaldības jauniešu un viņu līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs;
  • nodrošināt iespēju ikvienam iedzīvotājam iesaistīties regulārās fiziskās aktivitātēs un veselību veicinošos sporta pasākumos. 

Jaunatnes jomas mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Sporta jomas mērķauditorija ir visu vecumu iedzīvotāji.

MŪSU DRAUGI

Centra būvniecība, iekārtošana, vairāku sporta laukumu, skeitparka un futbola stadiona izbūve kopumā izmaksāja 1 450 582,87 EUR, no kuriem lielāko daļu – 85 % finansēja Eiropas reģionālās attīstības fonds, Valsts budžeta dotācija bija 3% un pašvaldības līdzfinansējums – 12% (projekts „Līvānu novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana”). Savukārt aprīkojums un sporta inventārs iegādāts projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” ietvaros par 142 287,18 EUR, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums bija 39 618,44 EUR, ko savukārt finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra un sporta bāzes pilnīga rekonstrukcija un aprīkošana no pašvaldības budžeta prasīja nedaudz vairāk par 200 000 EUR.

Logo_rinda_JIC

Uz Lapas Augšu