Meklējam jaunieti starptautiskai apmaiņai

Meklējam jaunieti starptautiskai apmaiņai

Brown Cup of Coffee Photo CouponJIC “Kvartāls” īstenotā “Erasmus+” projekta “Vol.Growth” grupa meklē pēdējo dalībnieci – Līvānu novada meiteni vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Lai pieteiktos, pretendentēm līdz 25. martam (ieskaitot) jāaizpilda pieteikuma anketu, kas pieejama ŠEIT. 26. martā elektroniski tiks izsūtīts apstiprinājums par uzņemšanu komandā.

“Vol.Growth” ir starptautisks jauniešu apmaiņas projekts, kurā piedalās 29 dalībnieki – 24 brīvprātīgie jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem un 5 jauniešu līderi – no Latvijas, Polijas, Ungārijas un Portugāles (katrā komandā 6 jaunieši (3 meitenes un 3 puiši).

Projekta ietvaros Līvānos notiks trīs aktivitātes:

  1. Iepriekšējās plānošanas vizīte 4.-7. maijā, kuras laikā viens līderis un viens jaunietis no katras valsts veiks pēdējos svarīgākos sagatvošanās darbus pirms jauniešu apmaiņas.
  2. Jauniešu apmaiņa 18.-26. jūnijā, kuras laikā visi dalībnieki vienu nedēļu pavadīs, cits citam mācot un apgūstot tādus tematus kā brīvprātīgais darbs, komunikācija, organizēšana, komandas darbs u.c.
  3. Rezultātu izplatīšanas aktivitāte augustā, kuru jaunieši paši izplānos apmaiņas laikā, bet īstenos, atgriežoties mājās.

Laikā līdz iepriekšējās plānošanas vizītei jaunieši mazākās starptautiskās grupās, izmantojot interneta plašās iespējas, gatavos aktivitātes, kuras vadīs pārējiem dalībniekiem apmaiņas laikā.

“Vol.Growth” mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par brīvprātīgo darbu un pilnveidot brīvprātīgā darba veikšanai nepieciešamās sociālās un organizatoriskās prasmes. Ar šo projektu tiek pievērsta uzmanība problēmai, ka skola nepietiekami attīsta šobrīd darba tirgū nepieciešamās kompetences, kas tikpat svarīgas arī brīvprātīgā darba veikšanai organizācijās, jauniešu centros. Tikko no skolas nākušajiem jauniešiem mēdz trūkt iniciatīvas, ir bail uzdrošināties vai tieši pretēji – ir vēlēšanās paveikt kaut ko lielu, bet realitātē trūkst nepieciešamo zināšanu un prasmju. Tā rezultātā kā brīvprātīgajiem viņiem bieži tiek uzticēti mazāk nozīmīgi, vienkāršāki veicamie darbi, bet pārējo paveic organizāciju darbinieki, kas var veicināt jauniešu neapmierinātību ar esošo lomu un izvēli atteikties no brīvprātīgā darba veikšanas. Tāpēc, lai šo situāciju mainītu, jaunieši tiks ne tikai nodarbināti, bet viņos tiks ieguldīts – ar projektu, balstoties uz ”mācīties darot” pieeju, tiks attīstītas būtiskākās kā brīvprātīgajam, tā algotam darbiniekam nepieciešamās prasmes. Projekta laikā jauniešiem ar līderu atbalstu būs iespēja uzņemties atbildību - pašiem organizēt un piedalīties citu organizētajās aktivitātēs, izlemt par piemērotākajām neformālās izglītības metodēm, pārbaudīt savu iespēju robežas. Tā rezultātā jaunieši projekta laikā būs izpratuši brīvprātīgo darbu, apguvuši mācīšanās, komunikācijas, organizatoriskās, kritiskās domāšanas un sadarbības prasmes, ko izmantos apmaiņas noslēguma svinīgā pasākuma un rezultātu izplatīšanas pasākuma organizēšanā pēc apmaiņas. Ilgtermiņā šīs prasmes jauniešiem noderēs gan ikdienā, gan skolā un studijās, gan nonākot darba tirgū, jo viņi teoriju jau būs pārbaudījuši praksē. Organizācijas projekta rezultātā iegūs profesionālus un uzticamus brīvprātīgos.
 
Projekts “Vol.Growth” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
 
Papildu informācijai:
Evija Pastare
Tālr.: 26 575 121
E-pasts: evija.pastare [ at ] kvartals.lv

Uz Lapas Augšu