Līvānu novada Jauniešu forums (video: Vidusdaugavas TV)

17. janvārī  viesnīcas “Gamma” telpās notika Līvānu novada Jauniešu forums. Jauniešu foruma mērķis bija izvērtēt esošo situāciju, definēt vajadzības un nākotnes iespējas jauniešu iesaistei vietējās norisēs – lēmumu pieņemšanā, nodarbinātībā un sabiedriskajās aktivitātēs Līvānu novadā. Lai šo mērķi sasniegtu, forumā vienkopus tikās Līvānu novada jaunieši, lēmumu pieņēmēji, pašvaldības pārstāvji un uzņēmēji, kā arī citu pašvaldību – Ilūkstes, Balvu jauniešu centru – pārstāvji.

Līvānu novada Jauniešu forumu projekta “Jaunieši un viņu loma politikā” ietvaros rīkoja biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” un Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls”. Projekta vispārējais mērķis ir esošās situācijas izvērtēšana, vajadzību definēšana un nākotnes iespējas Līvānu un Prieļu novada jauniešiem tagad un nākotnē. Projekts “Jaunieši un viņu loma politikā” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Uz Lapas Augšu