Līvānos notiks Jauniešu forums

Līvānos notiks Jauniešu forums

Foruma_afisa17. janvārī no plkst. 10.00 līdz 16.00 viesnīcas “Gamma” (Stacijas iela 5a, Līvāni) telpās notiks Līvānu novada Jauniešu forums.

Jauniešu foruma mērķis ir izvērtēt esošo situāciju, definēt vajadzības un nākotnes iespējas jauniešu iesaistei vietējās norisēs – lēmumu pieņemšanā, nodarbinātībā un sabiedriskajās aktivitātēs Līvānu novadā. Lai šo mērķi sasniegtu, forumā vienkopus tikties aicināti Līvānu novada jaunieši, lēmumu pieņēmēji, pašvaldības pārstāvji un uzņēmēji, kā arī citu pašvaldību – Ilūkstes, Balvu jauniešu centru – pārstāvji.

Novada skolu jauniešiem pieteikšanās notiek ar skolu starpniecību (skolām nosūtīti ielūgumi ar norādītu dalībnieku skaitu), savukārt tie jaunieši, kas nemācās Līvānu novadā, bet ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem, aicināti pieteikties individuāli, izmantojot zemāk esošo kontaktinformāciju. Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās līdz 12. janvārim ir obligāta!

Foruma pirmajā daļā notiks iepazīšanās ar esošo situāciju Līvānu novadā, kā arī ar labās prakses piemēriem no citām pašvaldībām, piemēram, Balviem. Otrajā dienas daļā moderatoru Dainas Kriviņas, Edgara Muktupāvela un Evijas Pastares vadībā sekos darbs trīs tematiskajās darba grupās (skat. foruma programmu), lai izstrādātu reālus priekšlikumus katras tematiskās prioritātes pilnveidošanai mūsu novadā.

 FORUMA PROGRAMMA

09.30-10.00

Reģistrācija un rīta kafija

10.00-10.20

Foruma atklāšanas uzrunas

10.20-10.30

Kopīgs foto mirklis

10.30-12.00

Esošās situācijas un labās prakses piemēru prezentācijas no Ilūkstes un Balviem

12.00-13.00

Pusdienu pārtraukums kafejnīcā “Gamma” (nodrošina organizatori)

13.00-13.15

Tematisko darba grupu darbības principi

13.15-14.30

Darbs tematiskajās grupās:

  1. Pašvaldības, iestāžu, uzņēmumu un jauniešu sadarbība Līvānu novadā.
  2. Jauniešu rosinātas un īstenotas lietderīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes Līvānu novadā.
  3. Jauniešu brīvprātīgais darbs Līvānu novadā.

14.30-14.45

Kafijas pauze

14.45-15.45

Tematisko darba grupu prezentācijas, diskusija

15.45-16.00

Foruma noslēgums

 

Līvānu novada Jauniešu forumu projekta “Jaunieši un viņu loma politikā” ietvaros rīko biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” un Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls”. Projekta vispārējais mērķis ir esošās situācijas izvērtēšana, vajadzību definēšana un nākotnes iespējas Līvānu un Preiļu novada jauniešiem tagad un nākotnē. Projekts “Jaunieši un viņu loma politikā” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Papildu informācijai:
Evija Pastare
JIC “Kvartāls” vadītājas p.i.
Tālr.: 65 312 206, 26 575 121
E-pasts: evija.pastare[at]kvartals.lv
www.kvartals.lv
LOGO RINDA

Uz Lapas Augšu