Jaunieti, novērtē darbā ar jaunatni paveikto!

Jaunieti, novērtē darbā ar jaunatni paveikto!

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs aicina Latgales reģiona jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem aizpildīt anketu par to, kā tiek vērtēts paveiktais darbs ar jaunatni pēdējo gadu laikā! Aptauja ir anonīma. Aptaujas anketa elektroniski pieejama šeit.

Iegūtie dati tiks izmantoti strukturētā dialoga diskusiju “Kafija ar politiķiem” jautājumu veidošanai šajos pasākumos: 2018. gada 31. oktobrī Līvānos, 2018. gada 1. novembrī Daugavpils novadā, 2018. gada 2. novembrī Dagdā, 2018. gada 6. novembrī Balvos, 2018. gada 14. novembrī Krāslavā un 2018. gada 26. novembrī Ludzā.

Detalizēta informācija pieejama šeit.

Aptauja tiek veikta projekta “Civis novus” ietvaros. Projekts “Civis novus” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Uz Lapas Augšu