Līvānos notiks pasākums “Eiropas pagalma svētki”

Līvānos notiks pasākums “Eiropas pagalma svētki”

Lai veicinātu Līvānu novada sabiedrības, tai skaitā bērnu un jauniešu, izpratni par pilsonisko līdzdalību un iesaistītu iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesos, 9. maijā plkst. 12:00 pie Līvānu 1. vidusskolas un Līvānu novada Kultūras centra notiks pasākums “Eiropas pagalma svētki”.

Lasīt...

Notiks pasākums “Būt latgaliešiem”

Notiks pasākums “Būt latgaliešiem”

26. aprīlī plkst. 14:00 Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā (MJIC) “Kvartāls” notiks Pirmā Latgales latviešu kongresa dienai veltīts pasākums “Būt latgaliešiem”.

Lasīt...

MJIC “Kvartāls” aizvadīta ēnu diena

MJIC “Kvartāls” aizvadīta ēnu diena

4. aprīlī visā Latvijā norisinājās Ēnu diena 2024, kas ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem. Tās laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Lasīt...

Aizvadīta Erasmus+ projekta spēles “Dzīves kārtis” (“Life’s cards”) testēšana

Aizvadīta Erasmus+ projekta spēles “Dzīves kārtis” (“Life’s cards”) testēšana

2024. gada 4.aprīlī Erasmus+ projekta “Life’s Cards” vadītāja Marika Rudzīte-Griķe aicināja kopā 15 cilvēku komandu – no biedrības “Sava kabata”, MJIC “Kvartāls”, biedrības “Izglītojošo spēļu un metožu asociācija” un Līvānu novada jauniešiem – lai kopīgi veiktu jaunizveidotās personības attīstības spēles “Dzīves kārtis” (“LIFE’s CARDS”) pilottestēšanu.

Lasīt...

Uz Lapas Augšu