Eiropas Sporta nedēļas apskats

Eiropas Sporta nedēļas apskats

Eiropas Sporta nedēļa Latvijā un visā Eiropā notiks trešo gadu, bet mūsu novadā tā notika otro reizi, un tās mērķis – mainīt iedzīvotāju paradumus un aicināt būt fiziski aktīvākiem.

22. septembrī pirmie uz starta līnijas devās Olimpiskās dienas “Dabas sporta zāle” pārstāvji – visas izglītības iestādes: Līvānu 1. vsk., Līvānu 2. vsk., PII “Rūķīši”, Jersikas pamatskola, Rožupes pamatskola, Sutru pamatskola, Jaunsilavas pamatskola, Rudzātu speciālā internātpamatskola, Rudzātu vidusskola un Līvānu novada dome, Līvānu noavada kultūras centrs. Visi interesenti kopīgi vingroja. Laika apstākļi veica izmaiņas aktivitāšu programmās, tāpēc ne visas aktivitātes notika dabas sporta zālē. Izvērtējot Olimpiskajā dienā paveikto, trešo gadu pēc kārtas par uzvarētāju kļuva Rudzātu internātpamatskola, skolotāja Zanda Spūle-Vilcāne. Olimpiskajā dienā visa skola, arī pedagogi un tehniskie darbinieki, kopīgi vingroja, skrēja rudens krosu, orientējās skolas apkaimē, zīmēja olimpiskos apļus uz asfalta, aktivitāšu uzvarētāji devās lāpu skrējienā. Skolēni aktīvi piedalījās zīmējumu konkursā, kurā par uzvarētājiem kļuva Nikita Kozlovs, Sandis Livdāns, Kristīne Babre. Eseju konkursā uzvarēja Jurijs Vanags (vienīgais darbs visā novadā).

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home7/enterliv/public_html/kvartals/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

PII “Rūķīši” zīmējuma konkursa uzvarētājs Emīls Gromovs (16. grupa “Magonītes”). Par novada zīmējumu konkursa uzvarētājiem kļuva Eva Vucenlazdāne, 6. klase Jaunsilavas psk. (darbs tiek sūtīts uz Rīgu), Ivo Dolgais, 2. b klase Līvānu 1. vsk., Kristiāna Jermacāne, 6. klase Jaunsilavas psk.

22. septembrī pašvaldības iestāžu darbinieki tikās savos 18. Pilngadības sporta svētkos. Sporta svētku saimnieki bija Rožupes pamatskola, kas rūpējās par sportiskajām disciplīnām un svētku dalībnieku “vēderiem”. Svētki sākās ar dalībnieku parādi, svētku karoga pacelšanu, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieces Gintas Kraukles un Rožupes pamatskolas direktora p. i. Sanitas Dubovskas apsveikumu. Svētkos startēja deviņas komandas: Līvānu 1. vsk., Līvānu 2. vsk., Jaunsilavas psk., Vakarskola/ BJSS, Rudzātu intsk., Rudzātu vsk., Jersika, PII “Rūķīši’, Dome, kopskaitā – 150 dalībnieki. Uzvarētāji: vadības divcīņā – Vakarskola/BJSS, noķer varavīksni – Vakarskola/BJSS, vilciņš – Rudzātu vsk., rāpošana – Dome, klasītes – Dome, Lexus ātrums – PII “Rūķīši’, lēkšana ar lecamauklu – Rudzātu vsk., kaļim-bam-bā – Vakarskola/BJSS. Individuālo aktivitāšu uzvarētāji: šaušana – Raimonds Tūmiņš, Inese Deiča, lēkšana ar lecamauklu – Zigmāŗs Kozulis, Katrīna Grigorjeva, horizontālā mešana – Vjačeslavs Grigorjevs, Anita Jēkabsone. Kopvērtējumā uzvarēja Rudzātu vidusskola, otrajā vietā – Jersikas pamatskola, bet trešajā – Rudzātu internātskola. Saviesīgajā daļā notika uzvarētāju apbalvošana un sportiskās aktivitātes deju izpausmē. Pirmo vietu šajā nominācijā izcīnīja Vjačeslavs Grigorjevs ar savām meitenēm (PII “Rūķīši”). Vērtējums par Pilngadības sporta svētkiem – visu laiku labākie sporta svētki. Paldies Rožupes pamatskolas kolektīvam, Rožupes pagasta pārvaldes priekšsēdētājam un komunālajai saimniecībai, Līvānu novada kultūras centram, veselības projektam, mediķim, SIA MINOX, sporta komisijai. Nākamo sporta svētku saimnieki būs Rudzātu vidusskola. Uz tikšanos nākamgad!

27. septembrī pirmo reizi Līvānos tika izcīnīts “Līvānu kauss” orientēšanās sportā Gunāra Jāņa Mīkuļa piemiņai. Sacensības organizēja Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Kompass”, OSK “Sēlijas Mežs” sadarbībā ar Līvānu novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru “Kvartāls”. Dalībnieku atsaucība bija liela. Pirmo reizi datu bāzē tika reģistrēts tūkstošais dalībnieks. Šo godu izpelnījās Loreta Čamane. Uz starta līnijās stājās 105 dalībnieki no Jēkabpils, Madonas, Riebiņiem, Salas, Pļaviņām, Ābeļiem, Kokneses, Seces, Krustpils, Kūkām, Aizkraukles un Līvāniem (22, visplašāk bija pārstāvēta Līvānu BJSS). Sacensību atklāšanā dalībniekus sveica galvenais tiesnesis Varis Peisenieks un Gunāra Jāņa Mīkuļa dzīvesbiedre Broņislava Mīkule. Klātesošie ar klusuma brīdi godināja G.J. Mīkuļa piemiņu. Dalībnieki orientējās pa pilsētas teritoriju – starts Līvānu 1. vsk. stadionā, teritorija Līvānu 2. vsk., Maxima XX, Latgales mākslas un amatniecības centrs. Karti zīmēja un kontrolpunktus sagatavoja Varis Peisenieks sadarbībā ar OSK “Sēlijas mežs”. Uzvarētāju laurus plūca: Natālija Krasovska (Sala), Ņikita Baikovs (Riebiņu vsk.), Undīne Voino (Jaunsardze), Bogdans Bogdanovs (OK Stiga), Daniela Krasovska (Salas vsk.), Anatolijs Khokhlovs (OK Stiga), Tabita Tīna Lūka (JVĢ), Ilana Golubova (Sala), Gundega Jurāne ( Sēlijas mežs), Rita Šķipare (Čiekuri), Rihards Barkovskis (Sēlijas mežš), Renārs Lucijanovs (JVĢ), Jānis Bisenieks (Jaunsardze), Nikolajs Grigorjevs (OK Stiga), Jūlija Matvijenko (OK Stiga), Ingus Znotiņš (Sēlijas mežs), Pēteris Krastiņš (Sala), Vladimirs Konstantinovs (Sala), Jurģis Turkopolis (Jēkabpils). Sacensību rezultāti

Orientesanas

Paldies dalībniekiem par atsaucību un tiesnešu brigādei par izcili paveikto darbu!

SportaNedela

Sagatavoja:
Mārīte Vilcāne,
JIC “Kvartāls” vadītājas vietniece

Uz Lapas Augšu