Bērni un jaunieši talkoja “Kvartāla” teritorijā

Bērni un jaunieši talkoja “Kvartāla” teritorijā

23. aprīlī Lielās Talkas ietvaros notika arī JIC “Kvartāls” teritorijas sakopšanas darbi, kuros čakli strādāja gan darbinieki, gan deviņi centra apmeklētāji – bērni un jaunieši. Laikā no 9.00 līdz 15.00 kopīgiem spēkiem tika sakopti visi JIC “Kvartāls” āra laukumi, lai tajos atrasties būtu gan patīkami, gan droši. Paralēli tika veikta arī teritorijas apstādījumu sakopšana un dzelzceļa malas attīrīšana no atkritumiem. Kā ierasts, pēc labi padarīta darba, tika ieturētas arī godam nopelnītās pusdienas.

Paldies visiem atsaucīgajiem palīgiem – Vijai Lukjanovai, Danielai Putniņai, Kintijai Bērziņai, Valērijam Cvetkovam, Armandam Kapustenokam, Ali Alsilimavem, Nikitam Dubkovam, Aigaram Leitiņam, Dilanam Lukjanovam un Žanim Daugavietim.

Uz Lapas Augšu