Apstiprināts projekts

Apstiprināts projekts

Apstiprināts projekts

 

LSFP trešo gadu rīko projektu konkursu “Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2020 ietvaros”. Konkursa mērķis ir Sporta nedēļas ietvaros finansiāli atbalstīt projektus – sporta pasākumus, lai pievērstu sabiedrības uzmanību un uzlabotu zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, popularizējot sportiskas aktivitātes. Pavisam tika iesniegti 46 projekta pieteikumi un apstiprināti 32, tai skaitā mūsu projekts “Pieskāriens”, kurš saņēma 1080,00 euro līdzfinansējumu. Projekta līdzfinansējums saņemts Parkrun skriešanas soļošanas seriālam un izzinošajai orientēšanās spēlei.

Sagatavoja:

Mārīte Vilcāne,

Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls” vadītājas vietniece

 

Beactive

Uz Lapas Augšu