Ģimeņu volejbola turnīrs

Datums:
16 februāris, 2019 @ 10:00
Vieta:
Līvānu 1. vidusskola (vecā sporta zāle)
Rīgas iela 101
Līvāni, Līvānu pilsēta, LV-5316
Latvija
Kontakti:
Mārīte Vilcāne

NOLIKUMS LEJUPIELĀDEI

N O L I K U MS

ĢIMEŅU TURNĪRS VOLEJBOLĀ 2019

 I. Mērķis un uzdevums:

1. Popularizēt volejbolu Līvānu novadā.

2. Saliedēt Līvānu novada ģimenes un veselīgi pavadīt brīvo laiku ģimeņu un draugu lokā.

II Vieta un laiks:

3. Sacensības notiek 2019. gada 16. februārī plkst. 10:00 Līvānu 1. vidusskolas sporta zālē.

III Vadība:

4. Sacensības organizē Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) “Kvartāls” sadarbībā ar SIA „ArGaumi” un Marikas Rudzītes-Griķes ģimeni. Atbildīgā par sacensību norisi – Mārīte Vilcāne, tālr. nr. 29537229. Galvenais tiesnesis – Edgars Griķis, tālr. nr. 29181619.

IV Dalībnieki un pieteikšanās kārtība:

5. Sacensībās drīkst piedalīties Līvānu novadā dzīvojoša un/vai strādājoša ģimene (t.i. pirmās pakāpes radinieki) – vīrs/civilvīrs, sieva/civilsieva, pilngadīgie bērni, brāļi, māsas, kā arī publiski jau ilgstošās attiecībās (vismaz gadu) esoši pāri. Nepilngadīgi bērni drīkst piedalīties TIKAI ar vecāku piekrišanu, klātbūtni un uz pilnu vecāku atbildību.

6. Komandu sastāvs tiks veidots sacensību rītā izlozes kārtībā, katrā komandā iekļaujot 2 pārus – 2 vīriešus, 2 sievietes. Katra ģimene piesaka savu pāri vai pilnu ģimenes 4-nieku (2 vīrieši + 2 sievietes), brīvā formā nosūtot pieteikumu (t.sk. dalībnieku vārdi, uzvārdi un dzimšanas gadi) uz e-pastu marika@argaumi.lv līdz 2019. gada 14. februārim. Ģimenēm, kuras pieteiks pilnus ģimenes 4-niekus, būs iespēja izvēlēties: piedalīties sacensībās kā pilnai ģimenei, vai arī piedalīties kopējā komandu izlozē. Katrs pāris drīkst pieteikt vienu rezerves spēlētāju (saglabājot nosacījumu par pirmās pakāpes radniecību), kurš varēs nomainīt tā paša dzimuma spēlētāju attiecīgajā pārī.

V Spēļu tiesāšana:

7. Spēles tiesāšana notiek saskaņā ar oficiālajiem FIVB volejbola spēles noteikumiem.

8. Pēc komandu izveides katra komanda deleģē vienu tiesnesi.

9. Spēļu tiesāšanas secību, sastādot spēļu grafiku, nosaka sacensību galvenais tiesnesis.

VI Finansiālie nosacījumi un dalības maksa:

10. Katram pārim dalības maksa 5 EUR, pilnai komandai (ģimenes 4-niekam) – 10 EUR.

11. Dalības maksa tiek izmantota sacensību organizatorisko izdevumu apmaksai (balvas, spēka zupa, medikamenti).

12. Visus izdevumus, kas saistīti ar komandu dalību sacensībās, apmaksā paši dalībnieki.

13. Visi ar sacensību organizāciju saistītie izdevumi tiek segti no komandu dalības maksas, Līvānu novada domes līdzfinansējuma, SIA „ArGaumi” un Griķu ģimenes sponsorējuma.

VI Sacensību vērtēšana:

14. Spēlē 2 setus. Atkarībā no pieteikto dalībnieku un izveidoto komandu skaita, spēlē vienā (katrs ar katru) vai divās apakšgrupās. Par spēli ar rezultātu 2:0 uzvarētāju komanda saņem 2 punktus, zaudētāju komanda saņem 0 punktu; par spēli ar rezultātu 1:1 katra komanda saņem 1 punktu.

15. Augstāku vietu izcīna komanda, kura ieguvusi vairāk punktu.

16. Vienādu punktu gadījumā vietu secība tiek noteikta, pamatojoties uz kopējo visu spēļu setu punktu attiecību, visbeidzot – pamatojoties uz savstarpējo spēli.

VII Apbalvošana:

17. Ar piemiņas balvām tiek apbalvoti visi turnīra dalībnieki. 1.-4. vietas ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar stikla balvām un 1. vietas ieguvēja komanda saņem papildu balvu.

VIII Spēļu sistēma:

18. Katru setu spēlē līdz 21 punktam ar 2 punktu starpību.

19. Spēļu reglaments un izspēles kārtība var tikt precizēta komandu pārstāvju sanāksmē sacensību vietā.

IX Dažādi:

20. Katrs dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu.

21. Pasākuma laikā tiek veikta fotografēšana un video filmēšana. Iegūti attēli un video materiāli var tikt izmantoti pasākuma un tā organizatoru publicitātes nodrošināšanai. Piesakoties turnīram, dalībnieki apliecina savu piekrišanu uzņemto attēlu un video izmantošanu iepriekš norādītājam mērķim.